SKYLIGHT
 • pl
 • en
 • pl
 • en
 • Goście


  Nie lada rada

  Chcesz ułatwić poruszanie się po Skylight swoim gościom? Wyślij im zaproszenie z aplikacji Singu! Otrzymają kod QR, dzięki któremu bez problemu wejdą do Skylight.


  Wejście dla gości

  Zaproszone przez Ciebie osoby mogą dostać się do Skylight przez główne wejście. Ci, którzy nie mają kodu QR, powinni skierować się do recepcji. Tam, po skorzystaniu z Elektronicznej Księgi Gości, otrzymają czasowe karty dostępu. Następnie muszą okazać je (wraz z dowodami tożsamości) recepcjoniście, którego powinni też poinformować o celu wizyty. I już mogą zmierzać do Ciebie.

  Pamiętaj, aby poinformować gości o zgłoszeniu celu wizyty na recepcji oraz o potrzebie wyrobienia czasowej karty dostępu (nie dotyczy gości zaproszonych przez Singu).

  Zapowiadanie gości

  Pamiętaj o tym, kiedy ma przyjść Twój gość – recepcja nie zajmuje się przekazywaniem informacji o nowo przybyłych osobach.

  Istnieje możliwość skonfigurowania systemu Singu aby automatycznie wysyłał Ci powiadomienia o pojawieniu się gości. Poproś zarządcę nieruchomości o dodanie takiej funkcjonalności. Ustal dwa lub trzy adresy email, na które mają trafiać takie powiadomienia. Będziesz je otrzymywał zarówno jeżeli gość samodzielnie rejestruje się na recepcji, jak i gdy posiada kod QR przesłany przez Ciebie.

  Ochrona

  Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ochrona poprosi Ciebie oraz Twoich gości o pokazanie kart dostępu. Osoby, które nie będą mogły udowodnić, na jakiej podstawie przebywają w budynku lub częściach wspólnych, mogą zostać wyproszone.

  Zaproszenie gościa poprzez aplikację SINGU

  Zobacz, jak ułatwić swoim gościom wejście do Skylight.

  ZAPRASZANIE GOŚCI KROK PO KROKU

  KROK 1

  Zaloguj się w aplikacji SINGU,


  KROK 2

  W sekcji „Rejestracja gości” wybierz ”Lista gości”,


  KROK 3

  Wybierz „Zaproszenie”,


  KROK 4

  Twoje dane jako zapraszającego zostaną automatycznie wpisane przez system (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu),


  KROK 5

  Określ czy zaproszenie ma dotyczyć pojedynczego czy wielokrotnego wejścia do budynku.


  KROK 6

  Określ termin i godzinę spotkania,


  KROK 7

  Wpisz dane swojego gościa: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail,


  KROK 8

  W polu uwagi wpisz dodatkowe informacje, jeżeli są one niezbędne,


  KROK 9

  Po wysłaniu zaproszenia Twój gość otrzyma maila ze szczegółami spotkania oraz kodem QR, dzięki któremu może dostać się do budynku bez konieczności zgłaszania swojej wizyty na recepcji.