SKYLIGHT
  • pl
  • en
  • pl
  • en
  • DLA PALACZY

    W budynku Skylight obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Osoby palące mogą korzystać
    z terenów zewnętrznych. Od strony ul. Emilii Plater znajduje się przestrzeń dla palaczy.