SKYLIGHT
 • pl
 • en
 • pl
 • en
 • ALARMY

  W Skylight stosujemy monitoring przeciwpożarowy, a także system lokalizacji i ostrzegania połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną. Wszystko zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami. System jest kontrolowany z pomieszczenia monitorowania sytuacji pożarowej, które działa całodobowo.

  Dwie dedykowane linie telefoniczne są zarezerwowane dla systemu przeciwpożarowego – jedna do połączeń wewnętrznych, druga dla bezpośredniej łączności pomieszczenia monitorującego sytuację ze strażą pożarną. Wszystkie powzięte środki ostrożności sprawiają, że możesz spokojnie zająć się pracą – czuwamy nad Twoim bezpieczeństwem.


  Przy wyjściach ewakuacyjnych znajdziesz zielone przyciski, które są przeznaczone
  do ich awaryjnego otwierania. Możesz je aktywować poprzez wciśnięcie plastikowej szybki.

  W przestrzeniach wspólnych zobaczysz czerwone przyciski. Wciśnij je, jeżeli zauważysz pożar – to poinformuje całodobową obsługę przeciwpożarową,
  która wyśle sygnał do straży pożarnej.


  Skontaktuj się z nami

  Chcesz wiedzieć więcej bądź potrzebujesz pomocy? Spokojnie, nasz zespół już na Ciebie czeka! Poniżej znajdziesz dane osób, z którymi najlepiej skontaktować się w sprawach dotyczących tej sekcji.

  Katarzyna
  Boguszewska-Paliga

  Property Manager
  Katarzyna Boguszewska-Paliga
  +48 882 399 020

  Zarządca budynku Skylight. Udziela wszystkich niezbędnych informacji dot. budynku.
  Ładowarki elektryczne
  Umowa najmu
  Wydarzenia
  Zarządca nieruchomości
  Zgłoszenia COVID-19

  Piotr
  Kaźmierczak

  Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
  Piotr Kaźmierczak
  +48 607 112 509

  Sprawuje nadzór nad stanem ochrony przeciwpożarowej m.in. w zakresie opiniowania koncepcji zmian projektowych dotyczących ochrony ppoż., przeprowadzania rutynowych kontroli ppoż. zleconych przez Zarządcę budynku, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP).

  Bezpieczeństwo pożarowe